La vessant Oest de l'Aconcagua. La imatge que veus qualsevol matí clar quan surts de la tenda a Plaza de Mulas.
Música de Marc Sansa Diapositives escanejades per Toni Bellsolell. La web l'hem fet AMPLE 24 SCCL