Els penitentes són unes punxes de glaç que es formen a les glaceres. Aquesta és la morrena final del Glaciar de los Horcones.
Música de Marc Sansa Diapositives escanejades per Toni Bellsolell. La web l'hem fet AMPLE 24 SCCL