En Marc, l’Edu i en Quim surten del camp 1, Nido de Cóndores, en direcció al camp 2, Berlín. Era el primer intent per fer el cim.
Música de Marc Sansa Diapositives escanejades per Toni Bellsolell. La web l'hem fet AMPLE 24 SCCL