Malgrat que les condicions de vida al camp base no són fàcils, la higiene personal no cal oblidar-la. Una altra forma de matar l'estona. Al fons el Cerro Cuerno.

Música de Marc Sansa Diapositives escanejades per Toni Bellsolell. La web l'hem fet AMPLE 24 SCCL