Es preveu una millora immediata del temps i cal preparar-se. Els mitjons, un material indispensable que ens va regalar un dels nostres col·laboradors.

Música de Marc Sansa Diapositives escanejades per Toni Bellsolell. La web l'hem fet AMPLE 24 SCCL