Al fons el Cerro Dedos. En primer pla, les últimes esperes al camp base.
Música de Marc Sansa Diapositives escanejades per Toni Bellsolell. La web l'hem fet AMPLE 24 SCCL