Arenys Digital > Internet 98 > 1 any de VilaWeb-Arenys (dades)

VILAWEB-ARENYS - El Diari Electrònic d'Arenys celebra el primer aniversari superant amb escreix les dues mil visites mensuals

El 15 de juny de 1997 van posar-se en marxa les primeres edicions locals de VilaWeb, entre les quals hi havia VilaWeb-Arenys. Un any després les dades demostren que la informació i els continguts més pròxims tenen un gran interès a Internet. A l'atractiu de la comunicació global li ha sortit la competència i el complement de la comunicació local.

La portada de Vilaweb-Arenys ha tingut 18.138 visites en els seus primers dotze mesos de funcionament. En el mateix període la Web d'Arenys ha servit 43.506 pàgines HTML. Cal remarcar que aquest increment d'activitat coincideix amb un augment del nombre d'arenyencs que comecen a descobrir Internet, sigui per oci o per feina. Aquest augment d'internautes ha permés que el conjunt de les 60 edicions de VilaWeb superin els cent mil visitants mensuals. Cal remarcar que Arenys ha estat, aquest passat mes de juny, la quarta edició local més consultada. Us oferim una quadres estadístics amb les dades més destacades.

Les dades del primer mes de funcionament van ser espectaculars. Hi havia poques VilaWebs i tothom volia visitar totes les edicions. Unes setmanes més tard les audiències es van estabilitzar i mica en mica, amb alguna sacsejada de difícil explicació, el nombre de visitants van anar-se incrementant. L'objectiu principal de la redacció de VilaWeb-Arenys ha estat aconseguir que http://vilaweb.com/arenys fos l'adreça d'arrencada de tots els navegadors d'Arenys. Per arribar a crear aquesta confiança hi ha hagut un esforç informatiu constant per desmostrar que VilaWeb Arenys és veritablement un diari digital.

El Fòrum de VilaWeb ha tingut un bon nivell de participació. En aquests 12 mesos hi ha hagut 179 intervencions i més de vuit mil visitants hi han tret el nas. El nivell de consultes ha estat irregular, amb alts i baixos, segons els temes o polèmiques que hi havia en marxa.

L'arrencada de VilaWeb-Arenys va representar una disminució de les visites a la Web d'Arenys. L'actualitat és va traslladar d'adreça i les novetats de la Web d'Arenys s'anunciaven des de VilaWeb amb enllaços directes sense passar per la portada. El mes de setembre es va reordenar la Web i, inicialment, es van reduir el nombre de pàgines. La xifra de visitants mensuals va estabilitzar-se per damunt dels sis--cents i progressivament ha anat augmentant fins superar el set-cents, una xifra més propera als nivells de consulta anteriors a l'aparició de VilaWeb. També ha anat augmentat el nombre de pàgines de la Web i la quantitat de demandes. Cal remarcar un augment de l'estada i nombre de pàgines consultades per cada visitant.