Huguet creu que Zapatero té l’obligació d’aconseguir que el català figuri en la Constitució Europea.

ACORD PER A UN
GOVERN
CATALANISTA
I D'ESQUERRES

A LA GENERALITAT
DE CATALUNYA