Les petxines, closca dels mol·luscs

Els mol·luscs són el grup majoritari en restes d'origen natural que trobem a les platges d'Arenys. Sota el nom genèric de mol·luscs hi ha un grup biològic molt divers. El terme mol·lusc significa "animals amb el cos tou".
Són animals aquàtics malgrat que hi ha espècies adaptades al medi terrestre. El seu cos està constituït per tres parts: cap, tronc o massa visceral i peu. La massa visceral està coberta per un mantell que segrega una closca de carbonat de calci.

A gran trets el grup dels mol·luscs es subdivideix en:


Gasteròpodes (cargols)

Bivalves (cloïsses)

Cefalòpodes
(pops, sípies i calamars)

Els gasteròpodes tenen la closca formada per una sola peça i el peu musculós i en posició ventral, la qual cosa permet un lent desplaçament sobre el substrat. Els bivalves tenen una closca formada per dues peces o valves i el peu té forma de destral i té una funció excavadora. Alguns cefalòpodes posseeixen una closca interna que contribueix la flotabilitat i el peu es transforma en un òrgan adaptat a la natació que envolta el cap.

Tornar