0024.jpg (11974 bytes)

La "broma" va acabar millor del que inicialment semblava