Notícies


El setembre 190 nens d'Arenys de Mar no tenen espai a l'ensenyament públic

Els pares d'alumnes i els professors de les escoles de primària d'Arenys han començat a mobilitzar-se davant del silenci del Departament d'Ensenyament de la Generalitat sobre la remodelació i ampliació de l'Institut Els Tres Turons. La direcció del centre ha denunciat que la Generalitat ha incomplert el seu compromís d'endegar durant el primer trimestre del curs un estudi de la situació l'Institut. Les associacions de pares han redactat un manifest, que reproduïm tot seguit, i anuncien protestes al carrer.

La Coordinadora de Pares d'Alumnes de les escoles d'Arenys de Mar, volem denunciar la manca de responsabilitatque demostra el Departament d'Ensenyament envers tot un poble a qui ja fa molt temps se li nega el diàleg per trobar solucions.

Estem fent referència al tema de l'únic Institut d'Ensenyament Secundari que és públic a la població, el qual no té espai ja enguany per atendre els seus alumnes.

La pre-incripció pel curs 1997 - 1998 és a tocar i ni la direcció de l'Institut i ni els pares saben on rebran classes els 190 alumnes que han d'accedir al Centre, ni en quina condició i qualitat que tots tenim drets a exigir.

La Coordinadora de Pares hem exhaurit tots els mitjans perquè se'ns donin les solucions definitives a les necessitats que té el Centre. Necessitats que creiem bàsiques per mantenir la qualitat de l'Ensenyament Públic al qual feiem referència i que ha de donar l'Institut Els Tres Turons.

No volem perjudicar als usuaris de la Nacional II
No volem perjudicar als usuaris de l'autopista A-19
No volem perjudicar als usuaris de Renfe

No volem perjudicar als ciutadans en general però si l'únic llenguatge que entén l'Administració és aquest ens ho plantejarem


La Web d'Arenys