Els Xip-Xap fan ballar el Calisay

Se'n prepara una de grossa

Una de grossa!

Batalla campal

La Júlia, també!

I qui escombrarà?

més festa

TORNAR A PORTADA

ARENYS.ORG / VilaWeb-Arenys 1996-2000 © AMPLE 24 Sccl i els seus respectius autors