COMUNICAT DE PREMSA
31/05/01

Representants de la Plataforma Salvem La Tordera es reuneixen amb representants comarcals i nacionals de les diferents opcions polítiques per a consensuar una moció política i un pla d'accions per a garantir la preservació de la Tordera.

Convidats per la Plataforma Salvem La Tordera, representants de les diferents opcions polítiques (IC-V, ERC, PSC, EUiA, PP) amb l'absència destacada del partit del govern -CiU- es trobaren ahir dimecres al vespre a Tordera per a debatre les opcions plantejades per la Plataforma.

A partir d'una proposta de moció per a presentar en Ajuntaments, Consells Comarcals i fer-la arribar al Parlament; la Plataforma buscava el suport de totes les opcions polítiques per a garantir la correcta gestió integral de La Tordera amb criteris de sostenibilitat (econòmica, social i ambiental).

Amb el suport absolut inicial d'IC-V, ERC, i EUiA; i amb l'oposició del PSC i del PP al plantejar l'aturada del projecte de la dessaladora, es va iniciar un debat per a consensuar una proposta el més integradora possible.

Des de la Plataforma es criticà el pragmatisme i la manca de voluntat política per a defensar els criteris ambientals, de sostenibilitat i polítics d'algunes de les forces representades i la connivència amb el partit del govern al no oposar-se al pla de gestió proposat des de l'ACA. Aquesta crítica és fruit de la contradicció -al parer de la Plataforma- en el que cauen determinades opcions polítiques al no plantejar i apostar per polítiques de gestió alternatives que defensen en els seus programes, assumint les propostes de l'ACA des de polítiques de fets consumats.

En aquest sentit, el text de la moció consensuat crítica la gestió duta a terme pel Govern de la Generalitat en la conca de la Tordera i insta als Ajuntaments i Consells Comarcals a treballar localment per a establir mesures d'estalvi i confeccionar un pla de xoc que garanteixi -el màxim possible- una gestió sostenible de la Tordera. A la vegada, insta als Ajuntaments i Consells Comarcals a fer gestions davant de l'ACA perque reculli com a propis els criteris de gestió plantejats en la moció.

El text de la moció reconeix el paper de la Plataforma, mitjançant el compromís dels partits ahir representats de dotar a la Plataforma dels recursos necessaris per a crear un procés de participació ciutadana a la conca de la Tordera que garanteixi el debat i la participació activa dels ciutadans de la conca en la gestió de la Tordera.

A la vegada, estableix la creació d'un equip interdisciplinari format per tècnics, científics, etc. amb garanties d'objectivitat i representativitat de totes les parts afectades que permetin realitzar el Pla de Conca de la Tordera. En aquesta línia es proposa la revisió del marc normatiu que gravi el consum de l'aigua en funció de l'ús que se'n faci, garantint un tracte equitatiu i igualitari pels consumidors de la conca.

Per acabar, es demana l'acceleració en la construcció de la depuradora de l'Alt Maresme com a planta de tractament terciari i l'aplicació del tractament terciari a les depuradores (privades i públiques) existents a la zona.

El consens final es va ratificar amb l'adhesió d'IC-V, ERC, EUiA i el PSC al text final de la moció; i amb les reserves per part del PP per a donar-hi suport un cop es presentés en els diferents plens.

Els representants polítics a la reunió foren:

IC-V: Màrius Gàrcia, president comarcal d'IC-V al Maresme i amb representació de la Mesa Nacional d'IC-V.
ERC: Joan Puig, president comarcal d'ERC a la Selva i President del Consell Comarcal de la Selva
PSC: Manel Nadal, diputat al Parlament de Catalunya
EUiA: Argemir González, regidor a l'Ajuntament de Blanes
PP: Norbert Peláez

Coord. Plataforma. Josep Alsina i Marc Monguilod.