COMUNICAT DE PREMSA
13/06/01

La Plataforma Salvem la Tordera continua denunciant la situació de la Tordera i dóna tot el seu suport als pagesos al negar-se a deixar construir els dos pous de Palafolls

Pel proper dissabte, dia 16, a les 12 del migdia, la Plataforma Salvem la Tordera convoca a tota la ciutadania de la conca de la Tordera als terrenys dels Pous de Palafolls per donar suport als pagesos i a l’Ajuntament de Palafolls.

A partir de que el passat dijous 7 de juny, l’Agència Catalana de l’Aigua va intentar iniciar la construcció de dos pous a Palafolls per extreure més aigua de la Tordera, aqüifer declarat sobreexplotat per la mateixa entitat.

Per la Plataforma, la construcció d’aquests dos pous és la única resposta als problemes que té la Tordera que ha donat l’ACA en tot l’hivern. Una resposta que no resol els problemes que té la Tordera i que posa en perill el futur dels pagesos –sobretot de Palafolls, Blanes i Malgrat- per les possibilitats d’assecament i/o salinització dels seus pous.

Per la Plataforma, cal iniciar, urgentment, mesures d’estalvi i de racionalitat en l’ús de l’aigua no sobre la implantació d’activitats futures, com planteja l’ACA sinó sobre les existents.

Fa vuit mesos van declarar sobreexplotat l’aquífer encara que des d’inicis dels vuitanta ja es denunciava el problema de la Tordera. La Plataforma Salvem la Tordera va proposar un pla de xoc per estalviar aigua i fer-ne un ús més racional que no ha tingut cap resposta des de les administracions.

Per la Plataforma, al plantejar la dessaladora com a única possibles solució quan n’hi ha d’altres més barates i eficients, l’ACA s’ha negat a introduir cap mesura alternativa –sobretot la construcció de la nova depuradora i els terciaris- que demostrés la possibilitat de reduir el dèficit hidríc i demostrar la manca de necessitat d’aquesta instal·lació.

La Plataforma denuncia que es farà pagar als més sensibles, pagesos i ciutadans (uns amb el rebut de l’aigua i altres amb l’eixut dels seus pous), una aigua que genera beneficis milionaris a grans industrials, envasadores i als futurs gestors de la dessaladora.

En aquest sentit, la Plataforma continua denunciant la connivència política dels nostres representants municipals i comarcals al posar-se a defensar els interessos econòmics d’una minoria i oblidar-se de la seva ciutadania.

Com a mesures alternatives la Plataforma continua defensant la reutilització mitjançant els terciaris de les depuradores existents i de nova creació, la implantació de mesures de control en les activitats existents, aplicació de sistemes d’eficiència hidríca en les diferents activitats econòmiques, la solució dels problemes de canonades amb filtracions i la sensibilització per una nova cultura de l’aigua).

Per "salvar" la temporada, la Plataforma demana la introducció de mesures de control d’urgència que minimitzin el consum i, sobretot, la regeneració de l’aqüifer amb aigües del Ter com s’ha fet altres vegades i que demostra l’existència de solucions alternatives en situacions de defícit hídric.

Des de la Plataforma Salvem la Tordera es creu que encara s’està a temps de presentar alternatives sostenibles a la gestió de la Tordera i demanen als representants polítics que rectifiquin d’actitud i de criteris defensant l’acció de l’ACA i criticant l’acció dels pagesos i de l’Ajuntament de Palafolls.

La Plataforma dóna suport als pagesos i a l’Ajuntament de Palafolls i anima a la població a sumar-se a la Manifestació del proper dissabte 16 de juny, a les 12 del migdia, als Pous de Palafolls.