SHISHA PANGMA 8046 metres

El Shisha Pangma es coneix també amb el nom de Gosainthan. Està situat a la serralada de l'Himalaia completament dins del Tibet

   

 
 

 

    arenys.org