La casa de cultura de San Pablo Jocopilas


A San Pablo Jocopilas, una població de 16.000 habitants, feia molts anys que el sector més conscienciat de la societat (comitès indigenistes, mestres, grups de dones,...) lluitava per tenir un lloc on reunir-se i poder realitzar activitats culturals i educatives.

Aquest estiu, Arenys Solidari ha fet possible aquest desig, col·laborant en les obres de construcció de l’edifici i dotant-lo del material i l'equipament necessaris.

La casa de cultura comptarà amb deu locals destinats a les diferents entitats del poble (grup de teatre, de música, d’ arts plàstiques, d’ alfabetització...) i un gran espai central per a activitats comuns (conferències, obres de teatre, concerts,...). Un dels locals serà la seu d’Arenys Solidari Guatemala.