Els agermanaments entre escoles

Una altra tasca que Arenys Solidari realitza és el foment dels agermanaments entre escoles guatemalteques i catalanes. Exemple d’això és la relació que des de fa anys uneix l’escola de Pasajquim i l’escola pública Joan Maragall d’Arenys de Mar. L’agermanament permet un enriquiment d’ambdues parts ja que propicia l’intercanvi cultural.
Aquest any alguns professors i alumnes del Joan Maragall han viatjat a Guatemala i han pogut comprovar amb els seus propis ulls l’il·lusió amb que els alumnes de Pasajquim reben aquesta petita col·laboració. En nom de l’ escola s’ha fet donació de material escolar.

L’agermanament entre l’escola de Pasajquim i la Joan Maragall d’Arenys de Mar ha tingut l'any 98 un gran impuls, amb la visita d’una mestra d’Arenys (Eva Pujol) i d’un alumne (Miquel Robles) que han fet arribar l’ajuda recollida pels nostres nens i nenes (150.000 pessetes).

Amb aquests diners s’ha pagat l'excursió a la capital per a tots els alumnes de Pasajquim i per a 30 pares i mares (van veure el zoològic, l’aeroport, el Palau Nacional, la Catedral...).

Per a la majoria dels nens aquest ha estat el primer cop que han sortit de la seva aldea. També s’ha comprat un equip de so, gots, plats i material escolar.