Un tractor per la comunitat agricola 'El Progreso'

L’any 1996, la guerrilla i el govern de Guatemala signaven els acords de pau que posaven fi a 36 anys de guerra civil: més de 4OO aldees indígenes arrasades, milers de desapareguts i assassinats, centenars de cementiris clandestins testimonien la duresa d’aquests anys.

Amb moltes dificultats, el poble guatemalenc intenta recuperar la seva normalitat democràtica . El retorn dels refugiats i la incorporació a la vida civil dels més de 5.OOO guerrillers desmobilitzats són alguns dels problemes encara no resolts.

'El Progreso' és una comunitat formada per 76 exguerrillers i les seves famílies, que intenten reincorporar-se a la vida civil tirant endavant una finca agrícola de gran extensió.

Amb el suport de la Creu Roja espanyola, han pogut construir-se els seus habitatges (cases d’una sola habitació, de 8 ó 9 m2, però que els omplen de satisfacció: han estat molts anys de vida nòmada a la muntanya, de dormir a l’intempèrie o sota un plàstic).

La comunitat de 'El Progreso' s’enfronta ara al seu gran repte: aconseguir la productivitat de la terra per poder retornar, en un termini de deu anys, els més de 10 milions de quetzals (250 milions de pessetes) que els ha costat la finca. Per aconseguir-ho, se’ls fa imprescindible disposar de maquinària agrícola.

Arenys Solidari vol col·laborar en la consolidació de la comunitat de 'El Progreso' donant resposta a alguna de les seves sol·licituds: un tractor o un camió per al conreu de la terra o el transport dels productes agrícoles.