Una granja de gallines a Palacal

Les famílies de la Bocacosta de Sololà han de desplaçar-se, caminant durant dues hores, fins el mercat més proper per a poder comprar un sol ou. La despesa desmesurada de temps i diners que això els suposa dificulta que aquest aliment estigui al seu abast. Arenys Solidari té projectada la creació d’ una granja de gallines ponedores a l’aldea de Palacal a fi que aquest aliment, bàsic en una dieta equilibrada, sigui més accessible per a les famílies de l’aldea.

La creació de la granja de gallines és una iniciativa de les dones de Palacal que amb esforç i entusiasme han configurat i defensat aquest projecte. Per això, el projecte pren un valor especial ja que a més de ser un intent de millorar el nivell de vida i salut de la comunitat, és una mostra de la valentia d’unes dones que s’organitzen per tal de participar plenament en la societat i contribuir a canviar les condicions d’injustícia existents.