Biblioteca

Arrel del primer contacte amb els mestres de l'escola de la població de Pasajquim l'estiu de 1994, neix la demanda de la creació d'una biblioteca popular a la població de Samayac.

Actualment la biblioteca té una dotació de 9.000 volums i, malgrat que des d'aquí podem considerar que aquest és un equipament modest, a Guatemala la biblioteca representa una de les tres amb més nombre de volums. Aquest fet mostra la precarietat dels recursos culturals del país.