Centre de Recursos Pedagògics

Davant de la dispersió geogràfica de les aldees i degut a la impossibilitat de dotar a totes les escoles amb els mínims necessaris per poder treballar, s'acull la demanda de crear un Centre de Recursos Pedagògics a Samayac per tal de centralitzar materials educatius i didàctics que poden ser utilitzats per cada una de les escoles de la zona. Des de la seva creació l'any 1995 cada estiu es porten a terme programes de reciclatge dirigits als mestres de la zona. Aquest servei a les escoles, tan difós a Catalunya, és únic a Guatemala.