"Terra i llibertat;
100 entitats dels Paisos Catalans"
A.A.V.V.
Ed. 62
Barcelona, maig 2000


Aquest és un llibre fruit de cent entrevistes a entitats de tota mena que representen la columna vertebral del país. Té com a finalitat demostrar que la cultura catalana és vertebrada pel teixit social i no pas per una avantguarda política o intel.lectual. Arenys Solidari va ser escollida com a una de les cent entitats representades al llibre.

El podeu adquirir a la Llibreria el Setciències


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENYS SOLIDARI
Descobrir és respectar

Guatemala és el país de l’Amèrica Central amb un índex de població indígena més alt: 45% d’indígenes, 45% de ladinos (mestissos o indígenes que han assumit els costums dels blancs), 5% de blancs, 2% de negres i un 3% d’altres ètnies. La cultura maia perviu tant en les comunitats indígenes com en els trets d’identificació del país, bressol d’aquest poble precolombí. No obstant això, des de les institucions es veu el model de vida indígena i el mosaic lingüístic maia (un total de vint-i-un idiomes) com a rèmora per al desenvolupament del país. Pocs són els qui potencien la cultura maia com un aspecte més d’aquest desenvolupament.

A partir de l’interès per la revolta zapatista de Chiapas i davant la repressió de l’exèrcit mexicà a l’EZLN, l’any 1994 va néixer Arenys solidari. Sensibles a la causa indigenista, un membre del grup va viatjar a l’Amèrica Central i, d’allà, en va tornar amb dos possibles projectes de desenvolupament a Guatemala. Així, Arenys Solidari engega una campanya d’ajuda a la població de la Boca Costa de Sololá, una de les zones més deprimides d’aquest país de l’Amèrica Central.

El primer àmbit d’actuació fou l’educatiu: l’any 1994 construeixen la Biblioteca Popular Arenys Solidari a la població de Samayac. Ja des dels inicis, la Biblioteca va esdevenir una de les més completes del país, en especial de literatura infantil i juvenil. Això va ser fruit de les donacions dels habitants d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar i, també, d’empreses i editorials catalanes. Un any més tard, a l’empara de la biblioteca, creen un Centre de Recursos Pedagògics per tal d’equipar les escoles disperses en aldees de materials educatius i didàctics. Actualment la Biblioteca disposa de nou mil volums i una videoteca. A més, durant aquests anys, Arenys Solidari ha construït dues escoles i un institut indigenista que permetrà que nois i noies de més de vint aldees indígenes puguin fer, per primera vegada, estudis d’ensenyament secundari.

Amb el temps, Arenys Solidari ha ampliat i diversificat l’actuació a Guatemala. Per això, han constituït Arenys Solidari Guatemala, una entitat que la fan funcionar els guatemalencs vinculats als projectes. I ara construeixen una Casa de la Cultura amb deu locals per a entitats al poble de San Pablo Jocopilas. Han comprat terrenys per fer horts i granges comunals. I el darrer i més ambiciós projecte és un servei d’assistència bàsica de salut per a la població de la Boca Costa de Sololá. Aquest projecte du a terme un control sanitari a 15.000 persones, fa arribar dos metges en una zona de difícil accés fins ara desatesa i posa a la seva disposició una ambulància.

Arenys Solidari ha esdevingut una organització no governamental de denominació d’origen, que vehicula els gestos solidaris dels arenyencs, principalment, i d’altres poblacions del Maresme. Cal destacar la campanya de solidaritat amb els damnificats guatemalencs per l’huracà Mitch. L’entitat va aconseguir recaptar dos milions de pessetes i els va fer arribar directament als afectats per mitjà dels contactes guatemalencs que té establerts. Ja abans, l’any 1995, van coordinar les plataformes de solidaritat amb Bòsnia. I, més recentment, han ajudat els deportats kosovesos de la guerra amb Sèrbia i els veneçolans que han patit la catàstrofe dels aiguats del 1999.

Arenys Solidari, a més de treballar per al desenvolupament dels països del Tercer Món i coordinar la solidaritat en situacions d’emergència, té per objectiu l’educació en la solidaritat i la multiculturalitat al Maresme. En aquest sentit, Joan Ramon Vidal assenyala que tenen una rellevància especial els agermanaments de l’escola Misericòrdia de Canet de Mar, de l’escola Joan Maragall d’Arenys de Mar i de l’Institut Domènec Perramon d’Arenys de Munt amb les escoles i l’institut de la Boca Costa de Sololá. "Aquest tipus de relació promou el coneixement del Tercer Món i la desigualtat entre els països del Nord i el Sud en els alumnes d’aquí." També han organitzat tres edicions del Curs sobre educació pel desenvolupament, i, un cop a l’any, celebren la Festa de la Interculturalitat a Arenys de Mar, conjuntament amb organitzacions d’immigrants al Maresme. En aquest sentit, pensen que les organitzacions no governamentals han d’interrelacionar-se i exposen "la necessitat de crear un mecanisme informatiu que ofereixi la possibilitat de projectar les associacions fora del seu cercle".