les plantes de la vegetació litoral arenyenca > el cascall marí

Cascall marí (glaucium flavum)
Forma part de la família de les 'papaveràcies', essent plantes de flors grans i colors atraients, amb 2 sèpals efímers que clouen la poncella, 4 pètals disposats de manera creuada i un nombre elevat d'estams. El fruit és una càpsula. Són gran productores de làtex i d'alcaloides, algun dels quals molt actius o tòxics. Hi pertany l'opi (PAPAVER SOMNIFERUM).

Aprofitaments
Planta tòxica, només utilitzable per a ús extern. Contra berrugues, durícies, ulls de poll, aplicant-se el làtex càustic groguenc.


Detall de la flor del cascall marí (foto. C.Buxalleu)


Mostra del cascall marí
(herbari Carme Buxalleu)


Detalls del cascall marí
(dibuix Carme Buxalleu)


les plantes de la vegetació litoral arenyenca > el cascall marí