LES PLANTES DE LA VEGETACIÓ LITORAL ARENYENCA

Arenys de Mar juntament amb molts altres municipis costaners catalans, pateix una degradació extrema del seu litoral, trobant-hi tan sols restes de les comunitats litorals, una planta ací una altra allà.

Davant aquesta migradesa de comunicats fóra interessant conèixer quines plantes ens resten, per així intentar estimar-les i defensar-les, car qui no coneix no pot defensar.

Al litoral arenyenc trobem les restes de dos tipus de vegetació litoral: 1r la vegetació típica de les roques costaneres, adaptada a un substrat rocós, salinitat elevada (reb continuament microgotes d'aigua de mar) i envat constant del vent, i 2n la vegetació arrelada directament a la sorra, on hi podriem distingir les arrelades directament a la sorra litoral, enfrontades a una manca d'aigua i a l'erosió del vent, i les arrelades a la franja més posterior, on comença l'acumulació d'humus i enfrontades a una salinitat del sòl elevada.

A les roques litorals, creix:

- el fonoll marí (crithmum maritimum), herba perenne, erecte de fulles suculentes, que per ell sol, aquí, forma una comunitat.

A les sorres litorals trobem:

- el rave de mar (cakile maritima), herba glauca, carnosa decumbent, de flors lilacines i tendència nitòfila, trobant-la sobretot a les desenbocadures dels rials (acumulació de matèria orgànica);

- el cascall marí (glaucium flavum), herba biennal erecta, glauca, de flors grogues i fruit llarg i prim (15-30 x 0'2-0'5 cm), aimant de les platges freqüentades;

- el passacamins marí (polygonum maritimum), herba perenne, repent, de fulles amb el marge revolut, creixent molt escassament a la nostra costa arenosa;

- la barrella punxosa (salsola kali), herba de fulles suculentes provistes d'una espineta apical, sobretot localitzable en aquella segona franja amb acumulació de matèria orgànica;

- l'herba molla (atriplex prostrata), herba totalment verda, de fulles mitjanes típicament triangular-deltoides, pròpia de sòls salins, aquí exclussiva del litoral, però en d'altres indrets forma part de comunitats ruderals i arvenses.

En definitiva, a la franja costanera arenyenca tan sols trobem 5 plantes (6 s'hi afegim l'herba molla, habitant també d'altres comunitats) de la vegetació litoral, i moltes d'elles segurament amenaçades per les futures ordenacions paisagístiques.

És que aquestes plantes no són habitants arenyenques com nosaltres?


Carme Buxalleu Serras
llicenciada en biologia
buxalleu@terra.com


 

 

 

 

 

 

 


 

Fent un clic al
nom de cada planta
trobareu molta més
informació i fotografies

Tornar a portada