El Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació és un moviment cívic que té com un dels seus objectius estendre la consciència nacional entre els convilatans i donar elements de diàleg i reflexió per ajudar a entendre que el futur més digne que podem esperar del nostre país passa necessàriament pel reconeixament del dret a l’autodeterminació i del seu exercici immediat. I ho fem sempre des d’un posicionament cívic i popular, sense exclusions de cap mena.

La societat catalana està il·lusionada amb l’expectativa que les seleccions catalanes puguin participar, a curt termini, en competicions internacionals de caire oficial. No descobrim res de nou si afirmem que l’esport és un dels principals espais simbólics de la nostra cultura i, per tant, el terreny on es juga en bona part el reconneixament internacional de les nacions.

El Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació ha organitzat enguany les Cinquenes Jornades Independentistes sota el lema ESPORT I LLIBERTAT a fi de debatre, i reflexionar sobre el present i futur de l’esport català.

Els actes que s’han organitzat són els que consten en aquest tríptic i desitgem sincerament que contribueixin a enfortir la consciència necessària, per assolir la nostra llibertat com a poble en tots els camps; no solament el polític i el cultural, sinó també en una vessant tan representativa i simbòlica com l’esportiva.

Arenys de Mar, setembre 1999

sota3.gif (3703 bytes)

I també... les Quartes - Terceres - Segones Jornades Independentistes
sota2b.gif (169 bytes)
Un espai integrat a

sota2b.gif (169 bytes)