Propostes
de benestar social

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

Les polítiques socials del món local han de generalitzar el benestar i minimitzar les diferències que genera la societat. Cal garantir la qualitat de vida i la dignitat de les persones, dedican-li tots els recursos humans i econòmics necessaris

Millora de la qualitat de vida:

- Tenir en compte el col·lectiu de persones grans i amb discapacitats,
alhora de dissenyar nous espais públics (jardins, places...)

- Promoure tots aquells serveis que possibilitin la permanència de la
gent gran en el seu domicili i amb una qualitat de vida digna

- Fomentar cursos de prevenció de riscos i socorrisme per a la gent gran

- Estudiar la construcció d’un nou geriàtric municipal

- Potenciar el geriàtric municipal

- Promoure el centre obert per a la infància

- Ampliar el % del pressupost municipal per a
benestar social

- Impulsar la creació d’habitatges socials per a joves i per a gent gran

Participació activa en la comunitat:

- Utilitzar els mitjans de comunicació al nostre abast per a canviar la
imatge de la vellesa

- Fomentar la participació social de la gent gran en la dinàmica del
municipi, fent valer les seves experiències i opinions

- Impulsar la creació de grups d’auto-ajuda entre les persones grans

- Creació del Consell de la Gent Gran

- Instaurar la Secretaria de la dona.