Propostes
d'esports

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

" L’esport és un dret dels ciutadans i ciutadanes. Els recursos públics a l’esport s’han d’esmerçar prioritàriament en la creació d’instal·lacions, en l’esport en edat escolar, en el foment de l’activitat física, i garantir la igualtat d’oportunitats sigui quina sigui la seva condició econòmica, personal o social ".

ICV proposa que des del Patronat d’Esports es posi en marxa una escola esportiva amb la participació de totes les entitats i clubs de la vila. L’Escola d’Esports ha de promoure la formació de monitors i fomentar el contacte i l’intercanvi d’experiències.

- Obrir una oficina de l’esport a tothom per a crear hàbits esportius, buscar-ne la major diversitat possible i garantir-ne la igualtat d’accés per a la seva pràctica

- Fomentar l’esport com un servei públic, com una continuació de l’educació i com un mitjà per aconseguir una millor qualitat de vida

- Garantir i potenciar l’esport escolar, enfortir-ne la seva iniciació en hores extraescolars, buscar la col·laboració amb els diferents clubs, i fomentar l’observació de l’Escola d’Esports

- Fomentar l’esport de la tercera edat.

- Facilitar la pràctica esportiva als discapacitats

- Promoure pràctiques esportives que afavoreixin la solidaritat dels participants, el coneixement del medi i el seu respecte. Desenvolupar mesures que permetin l’activitat dels ciutadans a la natura, com esports d’aventura, pesca, circuits de moto....

- Dissenyar instal·lacions esportives a l’aire lliure, com circuits de bicicleta per a tota la família, altres de footing amb diferents estacions o parades, tant pel mig del poble com pels rials (rials d’esports)

- Construir una pista reglamentària per a la pràctica de l’atletisme

- Arranjar les pistes de l’escola Joan Maragall i estudiar-ne el seu
cobriment

- Adequar el camp de futbol: dutxes, vestuaris, accessos,....

- Arranjar les places Mare Paula i Països Catalans, així com les platges, dotant-les d’instal·lacions per la pràctica esportiva