Propostes
d'urbanisme

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

Plantejament urbanístic:

- Incorporar l’esperit de l’Auditoria Ambiental al nou Pla d’Ordenació
Urbana
- Promocionar l’ús del passeig, del transport públic i de la bicicleta
- Promoure la peatonalització de certs carrers de la vila
- Promoure la redacció d’una ordenança municipal que controli i reguli
l’emissió de sorolls

Gestió del litoral i de les platges:

- Planificar els accessos a les platges de manera que distribueixin
homogèniament la pressió humana
- Restaurar i protegir tota la vegetació típica de la platja
- Augmentar la informació que la població té de la platja i el seu entorn

Gestió de les rieres:

- Promoure el patrimoni natural i cultural que contenen els rials d’Arenys
- Afavorir la consolidació dels marges dels rials amb vegetació autòctona

Gestió de l’entorn natural:

- Elaborar un catàleg del patrimoni natural i educar el ciutadà en el
seu coneixement
- Promoure la restauració dels espais d’interès paisatgístic i històric
- Creació d’una escola - taller de medi ambient
- Incrementar la plantilla municipal de neteja

Gestió de la pesca i espais agrícoles:

- Integrar el port al tarannà del poble
- Reserva de sòl per l’agricultura