Propostes
d'ensenyament

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

Establir les línies d’actuació d’un municipi en matèria d’educació sempre posa en evidència la diferència que hi ha entre les tasques que es fan i aquelles que es reconeixen d’una manera efectiva. Les competències dels ajuntaments en aquest camp són del tot insuficients, per no dir frustrants.

- Continuar lluitant des de l’ajuntament en la demanda a la Generalitat d’un major grau de competències i recursos en matèria d’educació

- Augmentar el % del pressupost municipal reservat a l’àmbit educacional

- Defensar un ensenyament públic i de qualitat

- Fer una comissió de seguiment de la nova escola pública

- Crear una escola-bressol municipal

- Recuperar i crear espais amb finalitats didàctiques: granja-horta-escola ( amb la possibilitat de fer partícep al col·lectiu de gent gran en aspectes educatius relacionats amb la vida quotidiana ), ludoteca, casal de joves,...

- Ampliar els serveis municipals d’atenció primària (psicòlegs, assistents socials, educadors de carrer...)amb un servei de logopèdia i una escola de pares

- Impulsar els Programes de Garantia Social que permetin la inserció social i laboral d’aquells joves sense graduació de l’E.S.O. , mitjançant vies profesionalitzadores o retorns al sistema educatiu

- Ampliar la cooperació i relació amb les AMPAS dels centres educatius

- Dur a terme la pràctica d’activitats didàctiques i de lleure adreçades a infants, les quals permetin als pares complir el seu horari laboral en la certesa que són ben atesos, fora del marc escolar

- Ampliar l’ ús social dels centres educatius, mitjançant una bona reglamentació

- Avançar en el disseny d’un projecte educatiu a partir dels postulats de ciutat educadora: la vila ofereix el seu patrimoni i els serveis dels quals disposa, i els centres escolars informen dels seus treballs de camp i de investigació i fan propostes d’actuació