Propostes
pel nucli antic

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

Des d'niciativa per Catalunya Verds proposem un nou pla de protecció del nucli antic del nostre poble i tot un seguit d'actuacions:

- Cobertura del Rial de Sa Clavella

- Urbanització del carrer de la Esglèsia

- Urbanització dels carrers de la Torre i de Sant Ramon

- Treure la xarxa elèctrica aèria d’aquests carrers

- Renovació de la xarxa d’aigua potable

- Renovació de la xarxa de clavegueres

- Increment de les subvencions per millorar les façanes

- Promoure l’habitatge social

- Recollida d’aigües pluvials

Propostes a la zona del rial del Bareu

- Cobriment del Rial del Bareu en el tram comprès entre la urbanització
“Les Roses” i la carretera NII.

- Protecció ambiental del tram superior del Rial del Bareu

- Creació d’un nou parc públic a l’antic camping Relax

- Construcció de la nova escola pública

- Plaça pública a la cantonada del Rial amb el carrer de la Perera.

- Pla Especial del Port

- Construcció de 60 nous habitatges de protecció

- Nova ordenació dels carrers Ample i de la Perera

- Millora de l’enllumenat públic del Rial del Bareu

- Carrer de Sant Antoni de vianants, en el tram inferior

- Eliminació de la xarxa elèctrica aèria

- Renovació de la xarxa de clavegueram i de les canonades d’aigua

- Eliminar els colls d’ampolla de l’escorxador i del carrer de Santa
Rita per tal de millorar la circulació

- Creació de noves zones d’aparcaments