Propostes
de cultura

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

La cultura és un fet viu que canvia per la incorporació de noves idees.
És un gran error pensar que les tradicions, la llengua i els gustos es
poden conservar com qui conserva una mòmia, protegint-la del contacte amb l’aire exterior.

Des d'ICV proposem destinar el 5% del pressupost municipal a Cultura

- Promoure la creació del Patronat de Cultura

- Fomentar la participació del joves en les expressions culturals del
nostre poble

- Acostar i promoure els espais culturals a cada un dels sectors del
poble. Descentralitzar cada un dels espais culturals, això suposa un
major compromís de proximitat

- Aproximació i integració de les noves cultures presents en el nostre
entorn

- Revisar el patrimoni històric, ampliant-lo si cal, i promoure per als
seus propietaris ajudes per a la seva conservació i promoció

- Integració de la política cultural en estratègies transversals amb
diferents polítiques ( educativa, urbanística, sociosanitària,
mediambiental,... )

- La política lingüística no és només cultura. Cal posar l’accent en la
tranversalitat d’aquestes polítiques

- Que la Biblioteca ( o biblioteques ) esdevinguin un equipament
cultural estratègic de proximitat

- Formació generalitzada en noves tecnologies, per permetre un accés
ampli i gratuït a les manifestacions culturals per a tothom

- Promoure, potenciar i coordinar les manifestacions culturals existents

- Reformular el conveni existent amb l’escola de música per tal de
facilitar i ampliar l’accés a la mateixa

- Que l’emissora de ràdio municipal esdevingui un veritable mitjà de
comunicació per a tots els arenyencs i que des de la mateixa es
promogui la integració de nous col·laboradors sigui quina sigui la seva
procedència